Felhasználás:

Használat előtt figyelmesen olvassa el a csomagoláson lévő utasításokat és alkalmazza! Az aeroszol legyen szobahőmérsékletű. Ideális felhasználási hőmérséklet 5-30°C. Használat előtt felrázandó. Fedje le a lakkozott és műanyag részeket. Kezelje az alkatrészt a szennyeződés eltűnéséig. A szennyezett féktisztító kémiai hulladékként kezelendő.

Féktisztító erős oldó hatással. Termékjellemzők: Nem okoz korróziót. Nem marad utána maradék. Nem áramvezető. Erős permetsugár. Használat előtt felrázandó. A festett és műanyag alkatrészeket takarja le. A kezelendő alkatrészekről távolítsa el a szennyeződéseket. Forgalomba hozható: lásd a csomagoláson EXP (lejárati hét/év).

FIGYELEM! Fokozottan tűzveszélyes. Bőrizgató hatású. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetet a veszelyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Lenyelése eseten azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Csak jól szellőztetett helyen használható. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni. A termek tartalmaz: >= 30% alifás szénhidrogének. Tartalma: Propán, Bután, Izobután, Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű (< 0,1 % benzol CAS nr. 71-43-2).

Alkalmazási területek

Dobfék,
Tárcsafék,
Fékbetét,
Féknyereg,
Fékpofa

Termék jellemzői

Erős szóróhatás,
Kitűnő oldó hatás,
Nem hagy maradékot,
Nem vezető,
Nem korrodál
360° szórás

gif-felkialtoBiztonsági adatlap

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Mennyiség : 500 ml
Alap : alifás szénhidrogének
Hajtóanyag : széndioxid
VOC-tartalom : közelítőleg 97% w/w
Szín : transzparens
Szag : jellegzetes

Relatív sűrűség 20°C-on : 0,70 g/ml
Hozam : 4,11 g/mp
Gőznyomás 20°C-on : 5,5 - 6,5 bar
Törésmutató 20°C-on : 1,398szm000563_SZM